ENERGIMED

ENERGIMED

divendres, 5 de maig de 2017

ACUPUNTURA I PROCESSOS ONCOLÒGICS: EN QUÈ PODEM AJUDAR?

Les persones que pateixen processos oncològics i que reben tractaments amb quimioteràpia i radioteràpia han de patir, molt sovint, els efectes secundaris d'aquestes medicacions i tècniques molt agressives per obtenir un bé major, que és la curació de la seva malaltia.

Tot aquest procés, juntament amb els diagnòstics, les proves i els tractaments continuats, suposen una situació d'angoixa difícil de suportar.

Des de fa un temps sabem que l'Acupuntura, tot i que no és el tractament principal en aquests processos, pot ajudar en molts aspectes i l'evidència científica clínica i bàsica actual dóna suport a aquesta afirmació.

Per aquest motiu, a les Clíniques ENERGIMED de Barcelona i Sant Adrià de Besòs oferim un tractament de suport en els processos oncològics i cada cop més persones ens consulten perquè les ajudem, tant amb Acupuntura com amb d’altres tècniques "dolces" associades:

-           Podem ajudar en les nàusees i els vòmits deguts a la quimioteràpia: l'Acupuntura treballa sobre el sistema autonòmic de l'aparell digestiu per calmar l'estómac i millorar-los.

-           Els fogots que provoquen algunes medicacions relacionades amb les hormones poden ser atenuats o fins i tot poden desaparèixer.

-           Millorem la mucosa intestinal en cas d'estrenyiment per la sequedat que pot provocar la quimioteràpia o bé per la disminució de mobilitat dels budells.

-           Podem incidir i millorar en la mala absorció de l'alimentació que provoca diarrea i també en la provocada per la irritació intestinal.

-           Les mucoses bucals responen bé al tractament d'Acupuntura i es pot disminuir la seva incidència, accelerar la seva curació i millorar el dolor que provoquen el procés d’úlceres a les mucoses.

-           El cansament i els dolors musculars poden atenuar-se amb punts d'Acupuntura que milloren la vitalitat i la immunitat del pacient.

-           La neuropatia perifèrica deguda a la toxicitat de la quimioteràpia millora significativament amb tractament d' Acupuntura, ja que incideix en el sistema nerviós perifèric.

-           L'insomni i l'angoixa responen bé a l'Acupuntura degut a l'alliberament d'endorfines en el sistema nerviós central fet que està demostrat en la bibliografia científica.

Per descomptat l'acupuntura no cura el càncer, però pot ajudar significativament al fet que el seu tractament sigui menys dolorós i menys angoixant.